Sinnen, Sensorik och Sapere

Efter kontakt med Halmstad måltidsorganisation fick jag i uppdrag att sätta ihop en studiedag på temat pedagogiska måltider med inriktning på sinnen, sensorik och Sapere. Ett uppdrag jag genast tackade ja till!

Gruppen av deltagare var både pedagoger och kockar med mycket eller inga förkunskaper inom måltidspedagogik och sapere metoden så kom vi fram till att dagen skulle gå lite djupare in på hur våra sinnen fungerar och samtidigt presentera lite mer forskning kring matpreferenser och hållbara måltider kopplat till våra riktlinjer och folkhälsomål.

Det blev en spännande och intressant dag med tydlig koppling till varför man i Halmstad tillsammans satsar på att arbeta med den pedagogiska måltiden.

Måltidsansvarig Richard Asplund utvärderade dagen så här i ett samtal efter genomförd dag:

- Du lyckades fylla i och förstärka mycket av det som jag försökt förmedla. Det här var en jätte bra dag, välförankrad i det arbete vi utför!

Är du intresserad av ett liknande upplägg så ta kontakt med mig!

Här är deltagarnas reflektioner från dagen:

Mycket bra. Inspirerande! Bra att varva teori o praktik.

Enkla saker att använda med barnen.

Upplägget hade fint flyt och man kände sig aldrig trött eller vilsen.

Workshopen passade väldigt bra in i mixen med teorin.

Jag tyckte den va inspirerande och fick lite nya tips. Lina är lätt att lyssna på!

Tycker den var kanon. Workshoppen var rolig och nyttig.

Fick nya insynsblickar.

En helt enkelt bra dag. Jag kommer att göra några av workshoppen på föräldramötet.

Det var bra på alla sätt. Fast ibland gick det lite väl fort man hann inte alltid reflektera.

Tack för dagen, verkligen bra som gav energi!

Jag tycker att utbildningen var väldigt givande. Jag förväntade mig en spännande dag med många utbyten och tips.

Dagen överträffades.

Upplägget var väldigt välplanerat och intensivt vilket jag tycker var mycket positivt. Ibland kan utbildningsdagar kännas utdragna. Men efter denna dagen vill man bara veta mer.

Vad som var extra bra var fördjupningen i våra sinnen. Att både praktiskt och teoretiskt få in alla inspiration är svårt. Men Lina klarade av detta utmärkt! T.e.x att i något så enkelt som att prova vatten som den proffsigaste vinprovning!!

.

-Vill du se mer av hur man i Halmstad arbetar för med måltiden klicka på bilden nedan.

Här är en nämligen ytterligare kommun i framkant!

Några utvalda kockar har tagit del av Läromats dagar med måltidspedagogik.

Man har även valt att tillsammans med förskolan satsat på att ge alla barnskötare extra inblick i hur man kan arbeta med måltiden som ett pedagogiskt verktyg.

Under dessa dagarna har man satsat på att ta tillvara på förskolans olika professioner och byggt broar mellan köket och den pedagogiska verksamheten.

Kockar i kommunen med erfarenhet av att arbeta med måltidspedagogik har varit handledare vid bland annat utomhusmatlagning och mycket annat.