September: Pirato Tomato och regnbågsskatten

Årets saga av Sara Berg och Karin Frimodig Piraterna och regnbågsskatten kopplat till förskolans måltidspedagogiska arbete.

På Stensjöns förskola i Mölndal arbetar man med hållbar utveckling och använder sig av ett samarbete med köket och lyfter månadens grönsak.

Varje månad är det därför en eller flera av säsongens grönsaker som står i fokus.

- Vid maten samtalar vi kring vad som serveras, vi känner, luktar och lyssnar på hur den låter när vi äter den.

Den här månaden började allt med att barnen fick ett mystiskt meddelande, det var en film från Rakel Rörig och Pirato Tomato. September månads grönsak är tomat.

- Vi strävar också efter att presentera månadens grönsak utanför matsituationen.

På så sätt får barnen ännu ett sätt att uppleva den och kanske är det det som gör dem extra nyfikna så de vågar prova att stoppa den i munnen nästa gång.

Några dagar efter det mystiska meddelandet med Pirato Tomato fick man plötsligt besök av Rakel Rörig och Marulks Mia ute på gården. I deras skattkista hade de massor av tomater i olika färger och former, och dessutom ett recept så att de själva kan göra ketchup av tomaterna!

På förskolan kopplar man det måltidspedagogiska arbetet till förskolan miljö och hälsomål genom bland annat Grön flagg.

Läroplanens mål i kopplat till ovan beskrivning av verksamhetens arbete:

Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Sapere samling och förskolans litteraturprofil

Rakel Rörig och Marulks Mias tomater!

I mindre grupper har de haft sapere samlingar. Tillsammans utforskade vi de olika tomaterna vi fått.

Hur ser de ut?

Hur känns de i handen?

Hur luktar de?

Luktar de mer när vi har skurit upp dem?

Hur ser de ut inuti?

Hur smakar de?

Smakar alla färger likadant?

Frågorna är många och vi får använda alla våra sinnen i upptäckandet. Barnen klämmer och känner och kommenterar.

Den gula är godast.

Det ser ut som en stjärna i tomaten.

Den röda är störst.

Det är vått i tomaten och det finns små kärnor i.

- Att låta barnen uppleva mat i en annorlunda miljö där det endast är utforskande i fokus är mycket spännande för både oss och barnen. De flesta smakade, även om man annars inte föredrar tomat.

Pirato Tomatos ketchup!

Vid nästa tillfälle blev det dags att göra ketchup.

I mindre grupper smakade vi på ingredienserna, mättade upp dem och blandade. Vid lunchen fick man sedan bjuda sina kamrater på ketchup som vi dippade grönsaker i.

Ord och begrepp vi använt och övat i våra samtal kring tomater är bland annat matsked, tesked, kryddmått, storleksordna, turordning och att lyssna på kamraterna.

Så här menar pedagogerna att just det här genomförandet förankras i Läroplanen:

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

#bästamöjligamölndal #måltidspedagogik #sapere #tomat #barn #pedagogik #ketchup #förskola