Ekerö vill vara bäst när det gäller förskolan och satsar på Måltidspedagogik.


Ekerö kommun arbetar för att vara en av de bästa när det gäller förskola och skola.

De har runt ett 30-tal kommunala förskolor och under sportlovet satsar man på att stärka kompetensen hos både förskolepedagoger och kockar. En satsning helt rätt i tiden då lärande-, närande måltider har visat sig gynna våra barn på flera sätt samtidigt som man får personalen i förskolans verksamheten att kroka arm mellan de olika yrkeskategorierna.

Under dagen pratar vi om Livsmedelsverkets ny riktlinjer för bra måltider i förskolan där jag visar och berättar om mina erfarenheter av att arbeta med måltidspedagogik.

Hur kan man nå ut till pedagogerna och hur tar man tillvara på en verksamhets olika kompetenser för att bäst gynna barnen kring en måltidssituation. Men inspirerande exempel från verkligheten kopplat till hållbarutveckling lockar jag deltagarna till att förstå varför vi bör att arbeta med måltidspedagogik i förskolan.

Deltagarna fick under dagen prova på arbeta med måltiden och livsmedel som en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och på så sätt själv upptäcka fördelarna med det. Alla bilder här är från dagens olika work shops.

Hurra för Ekerö!

Hur vet man vad som är nyttig och hälsosam mat idag?

Albina Brunosson har gjort en sammanställning av Måltiden i förskolan och kommit fram till att pedagoger i förskolan inte anser sig ha kunskap om vad som är nyttig och hälsosam mat för barn.

"Brist på de kunskaperna gör också att det är betydligt svårare att försöka skapa hälsosamma matvanor hos barnen, eftersom pedagogerna känner sig rådvilla inför alla nya hälsobudskap och uttalanden om vilken mat som är just hälsosam och bra. Just denna osäkerhet hos pedagogerna kan ses som problematisk då våra matvanor grundläggs tidigt i livet. Ytterligare ett problem som flera av pedagogerna har är att de inte vet hur de ska arbeta pedagogiskt med måltiden. Vidare upplever de pedagoger där maten kommer från ett centralkök att de inte har de möjligheter de hade önskat för att arbeta pedagogiskt med måltiden. De menar också att de är maktlösa och inte kan påverka i en viss riktning, även om de vet hur mat- och måltidssituationen skulle kunna förbättras". (Kristianstad, HKR: 2012)