Västra Haninge börjar året med måltidspedagogik för alla.


Den 31 Januari träffar jag ledningen, kockarna och pedagogerna inom förskolan i Väster Haninge för att bjuda dem inspiration och kunskap om måltidspedagogik.

Vi kommer fika med Håriga mackan, samlas kring en sapere work shop, och skapa grönskande självporträtt.

Däremellan lyfter jag syftet med måltidspedagogiken.

Vi går tillsammans genom hur våra sinnen fungerar och med goda exempel från verkligheten inspirerar jag i hur man på ett lekfullt sätt kan få barnen intresserade och nyfikna på mat och olika livsmedel.

På de olika satellitborden stod bordsdekorationer med samlade livsmedel på temat grundsmaker.

Här kommer en kortfattade beskrivning av dagen:

För första gången lyftes den pedagogiska måltiden under en temadag i förskoleområdet. Något som verkligen uppskattades. Efter föreläsning och work shop hade vi lite gruppdiskussioner. De hjälpte mig att samla pedagogernas och kockarnas tankar och erfarenheter. På på vis kunde vi tydliggöra styrkor och goda exempel i de olika arbetslagen och ta måltidspedagogiken vidare därifrån. Problem och hinder fann lösningar och personalen kunde växa i sina yrkesroller. Ett samarbete mellan köken och den pedagogiska verksamheten tog fart och blev också målet för framtiden.