Måltidspedagogik för kockar den 3e November

Måltidspedagogik för kockar i Härlanda-Örgryte

Föreläsning och work shop i Göteborg

Om vi ska få barnen att våga smaka måste vi hjälpa dem att skapa relationer till råvarorna. Som kock eller pedagog i förskolan hjälps detta av att man har ett professionellt förhållningssätt. Men vad innebär det?

Vi har alla en egen personlig relation till mat och måltiden. Att lägga sina egna normer och preferenser åt sidan är inte alltid lätt. Därtill har kockar i kommunernas kök ofta känt sig hårt styrda av väldigt stränga hygienkrav. Måltiden ute på avdelningarna har i sin tur setts som en rutin och är fortfarande ett mer eller mindre obehandlat ämne i läroplanen.

Är det då inte dags att förändra detta?

Jo, nu kommer Livsmedelsverket med sina nya råd om bra mat i förskolan. I utformandet av dem har man tagit till sig måltidspedagogiken.

Men vad är måltidspedagogik? Vad har kocken med den pedagogiska verksamheten att göra? Har köket något att vinna på i ett samarbete med pedagoger och barn får väl inte vistas i ett kommunalt kök?

Som måltidspedagog är det en självklarhet att arbeta måltidsmedvetet och jag ser vinsterna av det varje dag. I mötet med mina minsta gäster (barnen), i stödjande samtal med pedagoger och i min ekonomi.

Fler lekfulla kockar ger modiga barn!

Hos förskolekockarna i Härlanda-Örgryte kommer jag att berätta om hur jag arbetar och om vägen dit. I en work shop delar jag sedan med mig av enkla metoder som de själva kan inspirera andra med.