Måltidspedagogik i Mölndal

I november träffar jag dagbarnvårdarna i Mölndals stad.

Med en föreläsning och en work shop full av olika Sapere-övningar bjuder jag på både teori och praktik i Måltidspedagogik.

Forskning om måltider inom förskola visar oss att den främst ses som en omvårdande situation. En stund under dagen som ofta är rutinstyrd, genomförs under tidsbrist och som ibland ställer orimliga krav på både barn och vuxna.

Med hjälp av sinnesövningar och en introduktion i måltidspedagogik hoppas jag kunna inspirera till att måltiden istället blir en del av den pedagogiska verksamheten.

Den här gången är det inte förskolans verksamhet utan daghemmen jag får se in i. Hoppas de tycker att det skall bli lika spännande som jag tycker att det skall bli!

Har du erfarenheter av mat och måltider i daghem så hör gärna av dig till mig och tipsa!

#dagmamma #dagbarnvårdare #sapere #måltidspedagogik #workschop #mölndalsstad #sensorik #pedagogik