Lek och lär med maten i förskolan! (Luleå, Stockholm och Göteborg)

I höst lanserar Livsmedelsverket nya råd om bra mat i förskolan. Råden lyfter fram hur måltiden kan användas för lek och lärande, bidra till trivseln och förstås ge bra mat i små barns magar.

Tillsammans med Skolverket samt utbildningsaktören Nationellt Centrum för Måltiden presenterar Livsmedelsverket sina nya råd och ger stöd kring hur förskolan kan ta tillvara måltiden som en resurs genom att arbeta med Måltidspedagogik. Vi utlovar energi, inspiration och spännande fakta till dig som tycker barn och mat är bland det viktigaste som finns!

Målgrupp: Pedagoger och kockar i förskola, förskolechefer, kostchefer, folkhälsoplanerare och beslutsfattare.

Tid och plats:

27/9 Kulturens Hus Luleå,

4/10 Garnisonen Konferens Stockholm,

18/10 Universeum Göteborg.

Kostnad: 895 kr exkl. moms per deltagare. I priset ingår fika och lunch. Anmälan: Via www.maltidscentrum.se senast 14 dagar före utbildningsdagen. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras.

#pedagogik #sapere #måltidspedagogik #förskola #livsmedelsverket #skolverket #lärande #måltid #utbildning #Luleå #Göteborg #Stockholm