Youtube är ett fantastiskt verktyg att använda sig av i den pedagogiska verksamheten. Med den kan man nå ut till barn, kollegor och föräldrar på ett smidigt och enkelt sätt. 

Här hittar ni en samling korta filmer som alla knyter an till ämnet måltidspedagogik  med koppling till säsongens grönsak, hållbar utveckling och Grön flagg.

Filmerna är gjorda tillsammans med eller enbart av pedagogerna på Stensjöns förskola i Mölndals stad. En förskola som annars är känd för sin litteraturprofil och goda mat. Välkommen!

Måltidspedagogik på Youtube